We vinden het waarborgen van kwaliteit erg belangrijk. Daarom overleggen we niet alleen soms met elkaar maar ook gestructureerd met andere professionele collega’s buiten De Willemskade Groep over diagnostiek, indicatiestelling en verloop van behandelingen. Uiteraard worden gegevens anoniem ingebracht.