Wij zijn hulpverleners met ieder onze eigen praktijk, met onze eigen specialisaties en deskundigheden. We denken dat we door met elkaar in één pand te werken, beter kunnen beantwoorden aan de zorgvragen die gesteld worden. Meestal kunnen cliënten die verwezen zijn binnen het pand geholpen worden. De lijnen zijn kort. Ook kunnen wij ons behandelaanbod vergroten door het aanbieden van groepen zoals een training voor echtparen.