Sinds 25 mei 2018 is de Algeme Verordening Gegevensbescherming  (AVG) in werking getreden, ook wel de Privacywet genoemd.

Onder gegevens verstaan we 'gewone persoonsgegevens' (bv uw naam en adres), 'bijzondere persoonsgegevens' (bv uw BSN), en ook 'inhoudelijke gegevens' (bv een behandelplan, gespreksverslagen) zoals die in uw dossier worden opgeslagen.

 

In deze wet is vastgelegd dat duidelijk moet zijn waarom en waarvoor welke van uw gegevens worden vastgelegd. Ook moet duidelijk zijn voor hoelang deze gegevens bewaard worden. Bovendien is geregeld dat u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ook altijd weer kunt intrekken. Dat u altijd mag zien welke gegevens er over u zijn vastgelegd en dat u het recht hebt om die te corrigeren en of aan te vullen.

 

Natuurlijk zijn uw (persoons)gegevens vertrouwelijk en beschermd. Altijd al geweest. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen mondelinge of schriftelijke informatie over u wordt doorgespeeld aan andere instellingen of mensen, tenzij u daar schriftelijk uw toestemming voor hebt gegeven. In dat geval zal altijd met u overlegd worden welke informatie wordt doorgegeven.

 

Deze nieuwe wet betekent ook dat u van uw hulpverlener een privacyprotocol ontvangt waarin gedetailleerd is vastgelegd waarom en waarvoor welke gegevens precies van u gevraagd worden en voor hoe lang ze bewaard zullen blijven. U dient schriftelijk uw toestemming te geven voor het vastleggen van uw gegevens. Dit formulier zal aan uw dossier worden toegevoegd.

Het originele dossier blijft voor 20 jaar bewaard in het archief van uw hulpverlener en zal daarna vernietigd worden. Deze bewaartermijn is vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandeingsovereenkomst (WGBO).

Indien gewenst kunt u een kopie van uw dossier aanvragen tegen een kostenvergoeding (maximaal € 5,-). 

 

Omdat in het pand soms ook mensen in het vak worden opgeleid kan het voorkomen dat uw toestemming wordt gevraagd of de opleideling bij één of meerdere gesprekken aanwezig mag zijn. U kunt dat altijd weigeren.

 

Hieronder vindt u de links die verwijzen naar de AVG-verklaringen van ieder van ons.

 

Deze links verwijzen naar PDF documenten. U kunt ze lezen met behulp van bv Adobe Reader. Klik hier om Adobe Reader kostenloos te downloaden (en te installeren).