In de Willemskade wordt weer gewoon face to face gewerkt. Op dit moment zijn de meeste mensen gevaccineerd, hebben een booster gehad en zijn de varianten van het coronavirus die op dit moment rondgaan weliswaar in meer of mindere mate ziekmakend, maar niet langer levensbedreigend. Toch verzoeken we u in geval van koorts, hoesten en/of niezen even te testen, te overleggen of thuis te blijven.

De pandemie heeft ons wel geleerd dat door afstand te houden (geen handen te schudden bijvoorbeeld) ook de overdracht van het griepvirus een stuk moeizamer verloopt. Daarom schudden wij als hulpverleners bij voorkeur geen handen meer. Gelukkig zijn er andere manieren om u welkom te heten.

Ook is het tijdens de pandemie uit nood geboren 'beeldbellen' nog altijd een goede optie mocht u om welke reden dan ook daar soms gebruik van willen maken. Bespreekt u dat gerust met uw hulperlener.

 

Houdt u deze pagina in de gaten: de algemene verwachting is dat het virus in het najaar weer zal opleven. Mocht het nodig zijn dan vindt u hier de maatregelen die we dan op De Willemskade treffen.