Behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg worden rechtstreeks vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen zorgverzekeraar de behandeling vergoed. Ieder van ons heeft met de meeste verzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Voor alle zorg geldt voor 2022 een verplicht eigen risico van minimaal €385,- per jaar. Dit wordt door uw verzekeraar aan u doorberekend.

De manier waarop uw zorg wordt vergoed is veranderd in 2022. Dit wordt het Zorg Prestatie Model genoemd. De grootste verandering voor u is dat de zorg niet meer per traject (DBC of Product) maar weer per consult wordt vergoed. U kunt dan op het declaratieoverzicht van uw verzekeraar precies zien hoe veel minuten zorg op welke dag en op welk tijdstip aan u is besteed.

Ook is het onderscheid weggevallen tussen Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). De zorg die u nodig hebt wordt nu uitgedrukt in Zorgzwaarte. Een indicatie daarvoor komt tot stand door middel van een vragenlijst die uw hulpverlener op basis van gesprekken met u invult.

Meer over het hoe en waarom van het Zorg Prestatie Model kunt u lezen op https://www.zorgprestatiemodel.nl


In de GGZ worden onder andere behandelingen voor Werkproblemen, Aanpassingsstoornissen en Partnerrelatieproblemen door zorgverzekeraars in principe niet vergoed. U krijgt zelf de rekening toegestuurd. U ziet dan op uw factuur OZP staan. Dit betekent Overig Zorg Product. Kijkt u voor de tarieven van Overige Zorg Producten (OZP) op de pagina van uw hulpverlener. Soms wordt behandeling hiervoor vanuit een aanvullende polis wel vergoed. Dat hangt van uw verzekeraar af. In dat geval kunt u uw factuur zelf insturen naar uw verzekeraar.

Wordt uw zorg wel vergoed dan declareert uw zorgverlener de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar. De kosten van uw consult worden bepaald door het beroep van uw hulpverlener, het type consult en de duur van het consult.


Als uw zorgverlener geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe veel u dan vergoed krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen. Hebt u twijfel of een behandeling wel vergoed wordt? Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.


Het is dus aan te raden, voordat u hulp zoekt binnen De Willemskade, om na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent. En of de klacht of aandoening waarvoor u hulp zoekt, door de verzekeraar vergoed wordt.


Tevens is van belang om te weten of uw toekomstige hulpverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn momenteel vier grote verzekeraars waaronder veel kleinere verzekeraars 'hangen'. Ongeveer 85% van de verzekerden is bij één van deze vier verzekerd.


Achmea            VGZ         CZ            Menzis

Daarnaast zijn er een paar kleinere, zelfstandige verzekeraars.


DSW-Stad Holland

A,s,r. Zorgverzekeraar

Zorg en Zekerheid

ONVZ

ENO

Eucare

Checkt u bij uw hulpverlener of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar!