Behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg worden rechtstreeks vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen zorgverzekeraar de behandeling vergoed. Ieder van ons heeft met de meeste verzekeraars een overeenkomst afgesloten.

De manier waarop uw zorg wordt vergoed is veranderd in 2022. Uw zorg wordt vergoed  via het Zorg Prestatie Model. De grootste verandering voor u is dat de zorg niet meer per traject (DBC of Product) maar weer per consult wordt vergoed. U kunt dan op het declaratieoverzicht van uw verzekeraar precies zien hoe veel minuten zorg op welke dag en op welk tijdstip aan u is besteed.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Maar in plaats van precieze minuten te schrijven, mogen wij ook uit gaan van de tijd die in de agenda van uw zorgverlener voor u is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid dan iets langer of iets korter duurde. Mocht er méér dan 15 minuten afgeweken worden van de tijd die voor u is ingepland, dan wordt de tijdsduur van het consult aangepast aar het precieze aantal minuten. Dit heet planning = realisatie en is bedoeld om de administratieve last van hulpverleners te verkleinen. Ook de setting bepaalt het tarief. Wij weken als vrijgevestigde hulpverleners in de setting die heet: Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II.

Ook is het onderscheid weggevallen tussen Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). De zorg die u nodig hebt wordt nu uitgedrukt in Zorgzwaarte. Een indicatie daarvoor komt tot stand door middel van een vragenlijst die uw hulpverlener op basis van gesprekken met u invult.

Meer over het hoe en waarom van het Zorg Prestatie Model kunt u lezen op https://www.zorgprestatiemodel.nl