Er zijn verwarrend veel soorten therapie. De ene vorm legt de nadruk op het gedrag, de andere vorm legt de nadruk op interne dynamische processen en weer een ander let vooral op de manier van denken. Soms wordt vooral gekeken naar hoe je je verhoudt tot andere mensen. Sommige vormen claimen evidence-based te zijn en daarom beter te werken.

 

De psychologen/psychotherapeuten van de Willemskade zijn breed onderlegd en proberen met hun therapievormen niet alleen aan te sluiten bij de klachten, maar ook bij de persoon. Er van uit gaande dat het vooral de juiste match is ( tussen bijvoorbeeld hulpverlener en cliënt en/of tussen cliënt en een bepaalde manier van werken) die bepalend is voor het succes van de therapie.

 

Om de verwarring iets minder groot te maken geven we hieronder een toelichting op de verschillende therapievormen.