Iedere geregistreerde hulpverlener dient zich te houden aan vastgelegde beroepsethiek en procedures. Soms worden er fouten gemaakt of voelt u zich onheus bejegend. Uiteraard hopen we dat u dit bespreekt met uw hulpverlener. Misschien met iemand erbij die u terzijde staat, misschien middels een brief. Maar soms zijn de verhoudingen daarvoor te verstoord geraakt of komt u er met uw hulpverlener niet naar uw tevredenheid uit. U kunt dan een klacht indienen tegen uw hulpverlener.


U kunt uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken, vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

www.psychotherapie.nl

 

 

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

 

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

www.nip.nl