Op de persoonlijke pagina van iedere hulpverlener vindt u informatie over eventuele wachtlijsten en wachttijden.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zo geheten 'treeknormen').

 

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Uitzondering hierop kan zijn, wanneer een verzekeraar een omzetplafond hanteert. Een omzetplafond geldt voor een kalenderjaar. Als de hulpverlener dat bereikt heeft kan het onmogelijk zijn om in dat kalenderjaar nog nieuwe cliĆ«nten aan te nemen en zou de situatie kunnen ontstaan dat u pas in het nieuwe jaar terecht kunt. Een andere mogelijkheid is dat u zelf contact opneemt met de desbetreffende zorgverzekeraar om te vragen of uw behandeling toch vergoed kan worden, ook al heeft uw hulpverlener zijn of haar omzetplafond bereikt.  Overlegt u in elk geval met uw hulpverlener over de mogelijkheden.