Behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg worden rechtstreeks vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen zorgverzekeraar de behandeling vergoed. Ieder van ons heeft met de meeste verzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Voor alle zorg geldt voor 2024 een verplicht (minimum) eigen risico van minimaal €385,- per jaar. Dit wordt door uw verzekeraar aan u doorberekend.

In de Geestelijke Gezondheidszorg worden onder andere behandelingen voor Werkproblemen, Aanpassingsstoornissen en Partnerrelatieproblemen in principe niet vergoed door zorgverzekeraars. U krijgt zelf de rekening toegestuurd. U ziet dan op uw factuur OZP staan. Dit betekent Overig ZorgProduct. Kijkt u voor de tarieven van Overige ZorgProducten (OZP) op de pagina van uw hulpverlener. Soms wordt behandeling hiervoor vanuit een aanvullende polis wel vergoed. Dat hangt van uw verzekeraar af. In dat geval kunt u uw factuur zelf insturen naar uw verzekeraar.

Wordt uw zorg wel vergoed dan declareert uw zorgverlener de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Sinds 2022 wordt uw zorg vergoed via het Zorg Prestatie Model. Hierover lest uw meer op de daarvoor betreffende pagina elders op de website.

Als uw zorgverlener geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe veel u dan vergoed krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen. Hebt u twijfel of een behandeling wel vergoed wordt? Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.


Het is dus aan te raden, voordat u hulp zoekt binnen De Willemskade, om na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent. En of de klacht of aandoening waarvoor u hulp zoekt, door de verzekeraar vergoed wordt.

Bezuinigingen in de zorg vinden soms plaats door een bepaalde categorie, zoals aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen en partnerrelatietherapie te schrappen van de lijst te vergoeden klachten/aandoeningen. Als deze problemen gepaard gaan met andere klachten/aandoeningen waarvoor u in de GGZ behandeld wordt kan soms weer wel vergoeding plaats vinden. Overlegt u dat met uw hulpverlener of met uw zorgverzekeraar.

Tevens is van belang om te weten of uw toekomstige hulpverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn momenteel vijf grote verzekeraars waaronder veel kleinere verzekeraars 'hangen'.
Achmea/Agis
VGZ
Menzis
CZ
Multizorg

DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, A.S.R., Eno en Eucare zijn voorbeelden van kleinere verzekeraars.

Checkt u bij uw hulpverlener of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar!