De psychologen/psychotherapeuten van de Willemskade Groep zijn niet bereikbaar buiten de genoemde openingstijden. Mocht u in een moeilijke fase verkeren dan zal uw behandelaar samen met u speciale afspraken maken (een crisisplan). Buiten de genoemde werktijden van uw behandelaar kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts. Hebt u buiten kantoortijden echt dringend iemand nodig dan kunt u zich wenden tot de huisartsenpost. Samen met u zal dan bekeken worden wat op dat moment nodig is voor u.

Huisartsenpost: Dokter Stolteweg 17 8025AV Zwolle 0900-3336333.