De behandelgesprekken vinden op regelmatige basis plaats. Afhankelijk van de methodiek kan dat variëren van twee maal per week tot eenmaal per veertien dagen. Evenzo kan de gespreksduur variëren van 45-90 minuten.

 

In de loop van de behandeling kan de frequentie veminderd worden om te kijken hoe het in de tussenliggende periodes gaat.

 

Regelmatig wordt de voortgang van de therapie met u geëvalueerd. Soms wordt externe hulp ingeroepen van bijvoorbeeld een psychiater, een haptonoom of een psychomotore therapeut.

 

Het afsluiten van de therapie vindt in overleg met u plaats. Ook dan wordt de verwijzer, uiteraard uitsluitend met uw toestemming, geïnformeerd.