Tijdens de eerste gesprekken zal de hulpverlener met u uitzoeken waarom u, gegeven uw huidige omstandigheden en uw levensgeschiedenis juist nu deze klachten heeft gekregen. Soms is het nodig hiervoor aanvullend onderzoek te doen met behulp van vragenlijsten. Ook kan het zinvol zijn dat een belangrijk persoon in uw leven meekomt naar een gesprek. Het doel is te komen tot een goede omschrijving en verklaring van uw klachten en problemen om vervolgens tot een bijpassende behandeling te komen. Deze gegevens worden samengevat in een behandelplan. Dit behandelplan wordt met u besproken en indien akkoord door zowel u als de behandelaar ondertekend. Vervolgens kan de behandeling beginnen.

 

Tenzij u bezwaar maakt, wordt uw verwijzer op de hoogte gebracht van de bevindingen en de start van de therapie.