Per 1 januari 2014 wordt de GGZ aangeboden in vier echelons:


· Zelfhulp
· Huisartszorg en praktijkondersteuning (HA + POH)
· Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
· Specialistische GGZ (S GGZ)

In De Willemskade wordt zowel GB GGZ als S GGZ aangeboden.

Het onderscheid GB GGZ en S GGZ, zoals binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) wordt gemaakt, wordt hieronder toegelicht:

 

Generalistische Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (GB GGZ)
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. U bent verwezen door uw huisarts. U wordt behandeld door een eerstelijns en/of een GZ-psycholoog. Maar ook een klinisch psycholoog, een psychotherapeut of psychiater kan u behandelen. In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem in de GB GGZ vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met 4 zorgproducten: Kort (300 min.), Middel (500 min.), Intensief (700 min.) en Chronisch. Overigens bieden niet alle zorgverzekeraars het product ‘Chronisch’ aan. Binnen dat vaste aantal minuten, dient de totale zorg (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) plaats te vinden.


Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (S GGZ)
Als u meer gespecialiseerde hulp nodig omdat u last hebt van een zware ingewikkelde psychische problematiek wordt u behandeld door een psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of een psychiater. U kunt ook behandeld worden door een GZ-psycholoog. Deze werkt dan nauw samen met een psychotherapeut, psychiater of een klinisch psycholoog. U zult in dat geval soms ook een of meerdere gesprekken met de psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog hebben.


De hulpverleners binnen De Willemskade zijn, ieder in verschillende combinaties, wettelijk geregistreerd als eerstelijns-psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut.

Dit betekent dat, als de eerste inschatting is dat een behandeling in de GB GGZ niet toereikend is en het blijkt toch gecompliceerder te liggen, de kans groot is dat u bij dezelfde therapeut kunt blijven. Het biedt ook voordelen in het geval u bij nader inzien niet prettig matcht met uw therapeut: u kunt dan zonder lange wachttijd overgedragen worden aan een collega binnen het pand.